ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією) Фізичної особи–підприємця Білик О. В. (надалі по тексту – «Продавець») з фізичною особою (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет – магазин).

Текст даного Договору є публічною офертою (відповідно до статті 435 та частиною 2 статті 437 Цивільного кодексу України).

 

1.Терміни та визначення.

1.1. «Покупець» – користувач мережі інтернет, що прийняв умови договору, здійснив платіж за використання матеріалів і завантажив матеріали сайту.

1.2. Матеріали(Товари) – ігри, картотеки, консультації, оформлення, лепбуки, заняття, завдання, представлені в електронному вигляді, розміщені на сайті продавця, призначені для завантаження та роздрукування.

1.3. Каталог – сукупність матеріалів.

1.4. Сайт Продавця – інформаційний ресурс в мережі інтернет, що належить продавцеві, розташований за адресою – https://anelok.in.ua

1.5. Білінг  — це послуга прийому оплати

1.6. Використання – відкриття матеріалів через браузер, завантаження, роздрукування.

1.7. «Оферта»- публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі, з метою укласти договір куплі-продажу, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

1.8. «Акцепт оферти » – повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.

 

  1. Реєстрація на сайті.

2.1. Оформити Замовлення в Інтернет-магазині можуть всі відвідувачі, при цьому відвідувач має право зареєструватися на сайті та мати Особистий кабінет.

2.2. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.

2.3. Покупець, що реєструється в Інтернет-магазині, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна і пароля. Індивідуальна ідентифікація Покупця дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця і відкриває доступ до додаткових сервісів. Передача Покупцем логіна і пароля третім особам заборонена.

2.4. Покупець самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки, в разі передачі логіна і пароля третім особам.

 

  1. Предмет договору

3.1 Продавець надає можливість Покупцеві на платній основі відкривати через браузер і завантажувати Матеріали представлені в каталозі.

3.2. Моментом вступу Покупця у договірні відносини із Продавцем та моментом повного й беззаперечного прийняття Покупцем умов Договору (акцептом оферти)  вважається момент замовлення Товару(Матеріалу), не зважаючи на спосіб замовлення та форму оплати.

  1. Момент укладання договору

4.1.  Оформлення Покупцем замовлення на Товар проводиться шляхом вчинення дій вказаних в розділі «Порядок оформлення замовлення».

4.2. Факт оформлення замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов даного Договору, в тому числі згодою Покупця на розсилку йому Продавцем e-mail повідомлень про статус його замовлення і опитувань для поліпшення якості обслуговування Покупців. Покупець, який придбав товар в Інтернет-магазині Продавця (який оформив замовлення товару), розглядається як особа, яка вступила до продавця в відносини на умовах цього Договору.

 

  1. Порядок оформлення замовлення.

5.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет – магазині через форму «кошика», або зробивши замовлення по електронній пошті, за номером телефону, вказаному в розділі контактів Інтернет – магазину, або в групі соцмережі facebook, instagram – вказаному в розділі контактів.

 

  1. Порядок оплати замовлення.

6.1. Покупець оплачує замовлення за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу liqpay.

6.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати ціни на сайті Продавця.

6.3. Ціни на Товар визначаються Продавцем в односторонньому безспірному порядку і вказуються на сторінках інтернет-магазину, розташованого за інтернет-адресою: https://anelok.in.ua

6.4. Ціна товару вказується в гривнях.

 

  1. Права та обов’язки сторін.

7.1.Продавець зобов’язаний:

7.1.1.Виконувати умови даного Договору;

7.1.2 Виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця, а саме надавати можливість використання електронних матеріалів.

7.1.3. В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

7.1.4. Змінювати цей Договір, Ціни на Товар та Тарифи на супутні послуги, способи і терміни оплати і доставки товару в односторонньому порядку, поміщаючи їх на сторінках інтернет-магазину, розташованого за інтернет-адресою: https://anelok.in.ua. Всі зміни вступають в силу негайно після публікації, і вважаються доведеними до відома Покупця з моменту такої публікації.

7.1.5. Продавець має право надсилати Покупцю повідомлення рекламно-інформаційного характеру за допомогою e-mail-розсилок з інформацією про знижки, акції, нові надходження тощо. Частота розсилок визначається Продавцем самостійно, в односторонньому порядку.

 

7.2. Покупець зобов’язаний

7.2.1 Ознайомитись з інформацією про Товар, який розміщений в каталозі на сайті Продавця.

7.2.2. Провести оплату за використання матеріалів відповідно п5.

7.2.3. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, цінами на Товар, пропонованими Продавцем в інтернет-магазині.

7.2.4. На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як покупця, і достатні для отримання Покупцеві сплаченого ним Товару.

7.2.5. Покупець має право відмовитися від отримання e-mail і sms-розсилок, для цього йому потрібно натиснути на посилання в листі.

7.2.6. Покупець має право завантажувати протягом місяця. Електронні та роздруковані Матеріали використовувати завантажені матеріали виключно в особистих цілях – для занять з дітьми вдома чи навчальному закладі, використовувати на педрадах, семінарах, виставках, як практичний матеріал при атестації.

7.3.7. Покупець не має права:

Передавити чи розсилати завантажені матеріали третім особам, як повністю, так і частково;

Відтворювати матеріали, тобто виготовляти примірники Матеріалів або їх частин в будь-якій формі, якщо це відтворення має на меті подальшого поширення або комерційного використання;

Поширювати і продавати роздруковані Матеріали Сайту Продавця;

Поширювати завантажені електронні Матеріали в мережі Інтернет;

Змінювати, стирати логотип сайту Продавця чи іншим чином порушувати цілісність Матеріалів Сайту.

Недотримання умов 7.3.7. договору є порушенням закону про авторське право та картається законом.

7.3.8. Вся інформація, розміщена на Сайті Продавця про порядок використання Каталогом, оплати Матеріалів і інших особливостей виконання Договору є невід’ємною частиною Договору і обов’язкова до виконання Покупцем.

 

  1. Відповідальність сторін

8.1. Покупець приймає на себе повну відповідальність, пов’язану з використанням Каталога.

8.2. Продавець не несе відповідальності за витрати Покупця і прямий чи не прямий збиток.

8.3. Продавець не несе відповідальності за якість доступу до Каталога через мережу інтернет.

8.4. Продавець не несе відповідальності за прямий чи непрямий збиток, понесений Покупцю в результаті помилок передачі даних, сбоїв/дефектів в роботі програмного забезпечення і/чи устаткування, втрат і пошкоджених даних, помилок обробки чи відображення даних, затримки передачі і інших збоїв, які трапились по вині Продавця.

8.5. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.

8.6. Товари у електронному вигляді, тому факт продажу є остаточним і скасуванню не підлягає. А саме, після доставки на адресу електронної пошти, вказаної Покупцем при оформленні замовлення, листа, що містить посилання на Матеріал для завантаження. Повернення матеріалів і повернення грошей не допускається.

8.7.Продавець не продає Покупцю авторські права на зображення чи символи. Покупець оплачує роботу Продавця, що полягає в зборі зображень, перетворення їх в різні формати, оформлення готових матеріалів для ігор та занять. Авторські права на фотографії, символи та графічні зображення належать їх власникам.

8.9. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів

 

  1. Інші умови

9.1. Всі суперечки, пов’язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов’язань за цим договором сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів.

9.2. У разі недосягнення згоди в ході переговорів, суперечки будуть вирішуватися в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Реєструючись на сайті https://anelok.in.ua/ даю згоду на отримання інформаційних листів від сайту на свою електронну адресу.

X