Публікації

План індивідуальної підготовки до атестації вихователя

План індивідуальної підготовки до атестації вихователя

План індивідуальної підготовки до атестації вихователя – Всеукраїнський портал Anelok

Інформаційна картка

ПІБ педагога Білик Олена Володимирівна

Дата народження 17.03.1987р.

Освіта повна вища

Начальний заклад Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Спеціальність за дипломом Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку. Вчитель англійської мови у дошкільних закладах.

Посада вихователь

Педстаж: 3 роки

В ДНЗ №38 з 13 вересня 2011 року

Рік попередньої атестації —

Наслідки попередньої атестації —

Звання та нагороди

Назва конкурсу Назва роботи Дата Результати
1. Міський конкурс «Інноваційні технології в дошкільній освіті»

(м. Чернігів)

«Впровадження мульттерапії в роботу з дошкільниками» Грудень, 2012 р. 1 місце

Нагороджена дипломом І ступеня

2. Обласний конкурс «Інноваційні технології в дошкільній освіті»

(м. Чернігів)

«Впровадження мульттерапії в роботу з дошкільниками» Квітень, 2012 р. Нагороджена грамотою за участь
3. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні науки»

(м. Глухів)

«Дидактико-виховні можливості мульттерапії в дошкільній освіті» Березень,

2014 р.

3 місце

Нагороджена дипломом ІІІ ступеня

5. Міський конкурс «Використання ІКТ в навчально-виховному процесі»

(м. Чернігів)

«В біленькій хатинці – маленька дитинка» Грудень, 2014 р. 2 місце

Нагороджена дипломом ІІ ступеня

Курси підв. квал. —

Проблема, над якою працює:

«Впровадження мульттерапії у роботу  з  дошкільниками»

Чернігівський дошкільний навчальний заклад №38

Чернігівської міської ради

Чернігівської області

План індивідуальної підготовки до атестації

Білик Олени Володимирівни

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ПК ДНЗ №38 Завідувач ДНЗ №38

Дядечко І.М.________ Самойленко В.Г. ________

ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО АТЕСТАЦІЇ

1. Прізвище, ім’я, по батькові вихователя     Білик Олена Володимирівна
2. Освіта  Повна вища
3. Спеціальність за дипломом  «Дошкільна освіта»
4. Стаж безпосередньої педагогічної роботи 3 роки
5. Місце роботи Чернігівський дошкільний навчальний заклад №38

Чернігівської міської ради

Чернігівської області

6. Посада Вихователь
7. Стаж роботи на даній посаді 3 роки
8. На що претендує Вихователь ІІ кваліфікаційної категорії
Зміст роботи Термін Відмітки про виконання
Організаційно-педагогічні заходи
1. Ознайомлення з правилами атестації  2014 -2015 навчального року. Вересень +
2. Складання індивідуального плану роботи вихователя, що атестується. Вересень +
3. Створення портфоліо вихователя, що атестується. Березень
4. Ознайомитись  з  нормативними  документами та  законодавчими  актами:

–  Декларація прав дитини;

–  Конвенція  ООН про  права  дитини;

–  Сімейний кодекс України;

–  Охорона здоров’я  дітей;

–  Закон України “Про охорону  дитинства”;

–   Закон України “Про освіту”;

–  Закон України “Про дошкільну освіту”;

–   Базовий компонент дошкільної освіти (нова

редакція)

Протягом року +
5. Структуризація змісту освітніх ліній  оновленого Базового компонента дошкільної освіти України та розділів за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Протягом року +
6. Розпочати моделювання досвіду роботи  «Впровадження мульттерапії в роботу з дошкільниками». Жовтень +
Самоосвітня діяльність
1. Вивчення науково-методичної та педагогічної літератури:

 • Васильєва О. Використання мультиплікаційних картин і розвивальних фільмів у роботі з дітьми: взаємозв’язок інноваційних технологій / Васильєва О.-  Дитячий садок (періодичне видання). – 2013р. -№6 (678). – с.1-15.
 • Кіндрат І. Сучасний медіапростір та його вплив на світогляд дитини / Кіндрат І. – Вихователь-методист .-2013р. – №7.-с.4-8
 • Ляшенко С. Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у освітній процес / Ляшенко С. -Вихователь-методист .-2013р. – №7 – с.16-28
 • Романюк І. Перспективне планування впровадження комп’ютерних технологій у освітній процес дошкільного закладу/ Романюк І. –  Вихователь-методист .-2013р. – №7.-с.9-15
 • Терещенко І. Обережно: сучасне медіа середовище / Терещенко І. – Дошкільне виховання.-2013. -№6
 • Єресько О.В. Освіта в Україні: курс – на ефективне використання інформаційних технологій / О.Єресько.-Вихователь-методист дошкільного закладу.-2012.-№1.- с.4-6. Іванова О.В. Підвищення інформаційно-комп’ютерної компетентності педагогів /Іванова О.- Вихователь-методист дошкільного закладу.-2010.-№2. – с.22-30. Пацлаф  Р. Застиглий погляд. Фізіологічний вплив телебачення на розвиток дітей / Пацлаф  Р.-. — М.: Еvidentis, 2003. — 224 с.
 • Степанова М.І. Гігієнічні вимоги до комп’ютерних занять для дошкільників / М. Степанова .-Вихователь-методист дошкільного закладу.- 2010. – №1. – с.47-55.
Протягом року +
Методична робота
1.  Участь у педагогічних радах Протягом року +
2. Участь у семінарах-практикумах Протягом року +
3. Участь у педагогічних читаннях Протягом року +
4. Участь у роботі творчої групи:

 • систематизація літератури з використанням ІКТ у навчально-виховному процесі;
 • створити сайт дошкільного навчального закладу.
Протягом року

Жовтень

Протягом 

року

+

+

 

5. Участь у педагогічних конкурсах Протягом року +
6. Участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, вебінарах. Протягом року +
7. Провести відкритий показ заняття  із засобами медіа технологій « У біленькій хатинці – маленька дитинка». Листопад +
7. Публікації розробок по методичній і виховній роботі в збірниках науково-практичних конференцій, на інтернет-сайтах. Протягом року +
8. Ведення та постійне оновлення матеріалів на персональному сайті «Скарбничка вихователя» Протягом року +
8. Виготовлення практичних посібників:

 • «Загадки про героїв мультфільмів»;
 • «Права та обов’язки в сюжетах мультфільмів»;
 • « Картотека ігор та вправ з мульттерапії»;
 • «ОБЖД у мультфільмах»;
 • «Грудень. Зима Чарівниця»;
 • « Літо»;
 • «Весна»;
 • «Фізкультхвилинки для кожної дитинки»;
 • «Картотека ігор з правового виховання»;
 • «Патріотичне виховання в сюжетах мультфільмів»;
 • «Доля рушникова»;
 • «Народна іграшка»;
 • «Колискові пісні»;
 • «Цивільна оборона»;
 • «Кольоротерапія: вправи для дошкільників».
Протягом року +
9. Організація ігрового осередку «Мульттерапія»:

 • розширення фільмотеки осередку мультиплікаційними картинами;
 • добір мультиплікаційних героїв-іграшок;
 • добір музичних книг за сюжетами мультфільмів;
 • добір настільних ігор  з мультиплікаційними героями.
Протягом

року

+

Залишити відповідь

X